Optælling tyder på sund kønsfordeling blandt danske Edderfugle

Efter flere år med bekymringer omkring kønsfordelingen blandt trækkende Edderfugle indikerer ny optælling at fordelingen i den danske bestand er stabil

En undersøgelse af danske edderfugle foretaget af Dansk Jægerforbund og offentliggjort tidligere på ugen tyder på, at kønsfordelingen blandt fuglene i Danmark er stabil og kan betegnes som normal.

Undersøgelsen er særligt interessant fordi tidligere undersøgelser har indikeret, at antallet af hunner blandt de trækkende edderfugle ved Fehmern bælt har været faldende i en årrække. Den skæve kønsbalance blandt trækkende edderfugle og et generelt faldende antal edderfugle har vakt bekymring for den danske bestand og været medvirkende til at der er udarbejdet en forvaltningsplan for Edderfugle.

Det er normalt at der er flere hanner end hunner blandt edderfuglene. Tidligere undersøgelser viser omkring 64 procent hanner i bestanden, men antallet af hunner bør ikke falde markant under det, som det altså har været tilfældet i flere tidligere optællinger af trækkende edderfugle omkring Fehmern bælt.

Læs også: På jagt efter data på edderfuglen

Edderfugletællingen 2021 skete i samarbejde med Aarhus Universitet, men det var jægere og frivillige naturentusiaster, der talte fuglene på mere end 100 lokaliteter. Indsamlingen af data foregik i dagene 6.-8. marts 2021 indenfor tidsrummet 06.00 til 12.00. Næsten alle steder var hannerne i overtal, men altså ikke så meget som forventet.

Sammenholder man resultaterne af denne optælling med ti år gamle resultater, hvor en optælling af 11471 edderfugle fordelt på 24 lokaliteter resulterede i 64 pct. hanner, må det konstateres, at kønsfordelingen blandt de edderfugle, som tilbringer den sidste del af vinteren langs de danske kyster, tilsyneladende ikke har ændret sig markant over de sidste 10 år.

Antallet af optalte fugle på hver lokalitet varierede fra seks til næsten 10.000 individer, mens andelen af hanner varierede fra 50 pct. (fem lokaliteter) til 87 pct. I alt havde syv lokaliteter 75 pct. eller flere hanner. I gennemsnit blev der optalt 524 edderfugle pr. lokalitet, og den gennemsnitlige kønsfordeling var 65 pct. hanner og 35 pct. hunner.

Læs også: Jagt på edderfugle – en landkrabbe står til søs

Der er ingen klare svar på hvorfor kønsfordelingen tilsyneladende er mere jævn i Danmark end den er blandt trækkende fugle fra Danmark, men det åbner for den tolkning, at andelen af hunner slet ikke har været faldende blandt de danske ynglefugle. Omvendt skal det tages i betragtning at størstedelen af de optalte fugle i denne undersøgelse er observeret tæt på kysterne, hvorfor det dermed ikke kan udelukkes at større flokke langt fra kysten – evt. med en større andel af hanner – er blevet udeladt.

Læs hele rapporten om kønsfordeling blandt Edderfugle her:

https://www.jaegerforbundet.dk/media/18336/k%C3%B8nsopt%C3%A6lling-edderfugl-2021_ny.pdf

- Annonce -
- Annonce -

Seneste nyheder

- Annonce -
- Annonce -

På jagt

Imponerende dansk guldhjort

Månedens trofæ - hjorten der overgår alle andre!
liggende elg i svensk skov

Antallet af svenske elge fortsætter med at falde – myndighederne iværksætter undersøgelse

For tiende år i træk falder antallet af elge i Sverige. Bestanden er nu mindsket med 20 procent siden 2012. Naturvårdsverket mistænker at de nationale mål ikke harmonere med den lokale virkelighed.

Et vildt jagtrevir, der sætter vilde følelser igang

En fortælling om Irlands sorte spøgelse. Et vildt jagtrevir, der sætter vilde følelser i gang – hver gang og hele tiden.
Rudel med kronvildt i naturen

Rapport afdækker ulovlig afskydning af kronvildt

En undersøgelse baseret på sidste års jagt viser, at en del kronvildt skydes på tidspunkter hvor det er ulovligt.
Buejæger

Miljøstyrelsen forlænger tilladelse til hjortejagt med bue og pil

Forsøgsordningen med tilladelse til jagt på de tre store hjortearter er blevet forlænget med et år frem til 31. august 2022. Buejægere, der deltager i...
- Annonce-
- Annonce -
- Annonce -

Våben

Shorty haglpatron fra Federal

Det korte af det lange … ny haglpatron

Det sker sjældent. En ny haglpatron har set dagens lys. Minien er arriveret, men hvad skal vi bruge den til?
Lyddæmper

Farcen om indførsel af lyddæmpere til Sverige fortsætter – Jægerforbundet opfordrer nu Politiet til at vise fleksibilitet.

Danmarks Jægerforbund opfordrer nu Politiet til at vise fleksibilitet i sagen om indførsel af lyddæmpere til Sverige, hvor en del danske jægere er endt mellem to stole, når det gælder registreringen af lyddæmpere.
Våbenrum med haglvåben

De forskellige typer af haglbøsser til jagt

Vi har hver især en grund til at vælge vor bøssetype, eksempelvis over-og-under, side-by-side ’en eller halv-automaten. Vi ser nærmere på de forskellige typer haglgeværer, og hvad de kan.

1910/21-pistolen – en slags jubilæum

I 1910 indførte den danske hær den første halvautomatiske pistol, Bergmann-Bayard Model 1908 i kaliber 9mm Bergmann, også kendt som 9x23mm og 9mm Largo

Hvad er det bedste gevær?

Hvad er det bedste gevær? Det svarer nogenlunde til at spørge, hvilken hunderace er den bedste?
- Annonce-
- Annonce -

Jagthunden

- Annonce-
- Annonce -

Seneste magasiner