Politiets våbenregistrerings-system er IKKE forsinket

Politiet har hidtil foregivet, at det nye våbenregistreringssystem, burde have fungeret, da man tog det gamle ned. hvilket inddirekte peger på systemleverandøren som synderen. Men er det nu også sandt?

Politiets våbenregistreringssystem bliver først leveret den 1. juli i år – og det er helt i overensstemmelse med leveringskontrakten.

Det er firmaet Netcompany, der står for udviklingen af PACs nye system til våbenregistrering. I tumulten, der er opstået omkring politiets nedlukning af det gamle (fungerende system) den 17. januar, er der mange, som har spekuleret i, om ansvaret for ”endnu et IT system som ikke fungerer” (som justitsminister Mattias Tesfaye beskrev problemet) ligger hos Netcompany, der i forvejen er i rampelyset med andre offentlige IT projekter. Det er altid belejligt med en syndebuk, når lokummet brænder.

Men ifølge Netcompany er sagen en helt anden. Ifølge den leveringskontrakt for systemet, som blev indgået mellem Netcompany og staten den 28. maj 2020, er leveringsdatoen nemlig fastsat til den 1. juli 2022. Netcompany skal altså levere et færdigt system næsten et halvt år EFTER, at Politiet valgte at slukke for deres daværende system.

I en mail til undertegnede skriver Netcompany: ”Netcompany planlægger at aflevere et komplet system til våbenregistrering til Rigspolitiet til den aftalte tid, som er den 1. juli 2022. Det er den deadline, som styregruppen for projektet har fastsat, og Netcompanys løsning kommer således til at leve fuldt op til de aftalte rammer, når det kommer til tidsfrist.”

“Børnesygdomme”

I det lys er det endog meget svært at tro på, at Politiet / PAC har været ærlige i deres udmeldinger omkring, at de nærmest er overraskede over, at det nye system ikke fungerer, som det skal. Tilbage i januar meldte politiet ud, at man forventede sagsbehandlingstider på maksimalt 20 dage hen over foråret, og siden har man henvist til systemets ”børnesygdomme”, som lige skulle udbedres.

Men sagen er altså, at det færdige system endnu ikke er leveret. Hvis Netcompanys oplysninger er korrekte (og hvorfor i alverden skulle de ikke være det?), så svarer politiets søforklaringer lidt til, at man flytter ind i et hus under opførelse og så bebrejder leverandøren, at det trækker og at lyset på badeværelset ikke fungerer.

Det ser unægtelig mere ud til, at myndighedernes planlægning af forløbet, ikke har formået at time implementeringen af ny lovgivning med levering af et IT-system, som kan klare opgaven. Man vidste naturligvis, at der var næsten et halvt år til det nye system skulle leveres ifølge aftale, da man slukkede for det gamle.

Det er det stik modsatte af rettidig omhu og et overlagt overgreb imod de jægere som, på trods af indbetalte (nyligt forhøjede) gebyrer, ikke kan få deres våbentilladelser fornyet, de jægere som ikke kan rejse med deres våben på grund af manglende våbenpas og alle de våbenhandlere, som mister det meste af et års omsætning på salg af jagtvåben og tilbehør.

Arrogancen bliver ikke mindre af de mildt sagt uærlige udmeldinger om problemets årsag. Efter min mening har myndighederne begået så overlagte overgreb imod jagtverdenen, at de må være erstatningspligtige i forhold til de tab som branchen lider på grund af dette.

Ingen dispensationer

Den nyudnævnte justitsminister Mattias Tesfaye (der jo ingen aktier har i den kaotiske forhistorie omkring PAC) kunne i interviews den 16. maj meddele, at det desværre ikke er muligt at udstede nogen former for dispensationer der muliggør, at jægere kan anvende de våben, der afventer fornyede tilladelser, eller at jægere kan få udleveret købte våben i butikkerne.

Der kom dog ingen forklaring på, hvorfor det forholder sig sådan. Jeg under mig f.eks. over, at man så sent som i 2020 administrativt kunne forlænge gyldigheden af alle våbentilladelser under COVID-19 pandemien. Hvorfor er dette skridt, som ville løse problemerne med alle fornyelserne, ikke muligt nu? Og når man i årevis har accepteret den vandelsgodkendelse, der ligger i udstedelsen af et jagttegn, som grundlag for at købe, bære, besidde og anvende glatløbede haglgeværer, hvorfor kan der så – rent juridisk – ikke dispenseres for, at reglen også gælder rifler under forudsætning af, at der er ansøgt om (og betalt for) tilladelse?

Det er nemt at sige, at dette og hint ikke er muligt. Men kommer der ingen forklaring på, hvorfor det ikke er muligt, lugter det lidt af, at man helt enkelt ikke har viljen.

Borgerforslag

De danske myndigheders uærlighed og arrogance i denne sag er uden historisk sidestykke i forhold til Danmarks 180.000 jægere, jagtvåbenbranchen og alle sportsskytterne, som er ramt af tilsvarende udfordringer.

Den 16. maj stillede formanden for Nordisk Safari Klub, Christian Jensen, sammen med medstillere fra et bredt udsnit af jagtbranchen, et borgerforslag der lyder:

” Jægere med gyldigt jagttegn bør tillades at besidde, bære og anvende jagtvåben og jagtvåbendele i Danmark fra det øjeblik, der er ansøgt om (og betalt for) tilladelse.”

Jeg kan kun opfordre alle jægere og deres familier til at støtte dette forslag. Om ikke andet så for at understrege overfor landets politikere, at Danmarks jægere er pænt trætte af, at blive trådt på og spist af med usande og ansvarsfraskrivende søforklaringer.

⎜LÆS OGSÅ: Jagten i Danmark har brug for DIN støtte

Link til borgerforslaget herunder. Find dit NEM-ID frem og glem ikke at bede den bedre halvdel og de voksne børn om at skrive under. Send det meget gerne til dine jagtkammerater via mail og sociale medier.

Der skal VIRKELIG slås på tromme for dette: https://www.borgerforslag.dk/se-og-stoet-forslag/?Id=FT-11378

Læs også