RWS HIT og RWS EVO Green – to bud på blyfri projektiler

Blyfri projektiler dukker op i flere og flere afskygninger i ammunitionsproducenternes kataloger. Det sker uden tvivl fordi det i øjeblikket er den vej vinden blæser. I flere tyske delstater er blyfri projektiler påbudte, det samme gælder i dele af USA. I vores eget hjørne af verden var Sverige for nogle få år siden tæt på et totalforbud mod bly i ammunition. I Norge diskutteres de sundhedsmæssige aspekter af blyfragmenter i vildtkødet voldsomt.

Arkivartikel

Artiklen er oprindeligt udgivet i Mit Jagtblad udgave 0715

Uden at denne artikel på nogen måde skal handle om debatten for og imod bly i riffelprojektiler er det bare at konstatere, at de blyfri projektiler ud fra en rent teknisk synsvinkel udvikler sig i retning af bredere og bredere anvendelsesområder. Vi kommer derfor nærmere det punkt, hvor blyet ikke længere er nødvendigt og et truende forbud ligegyldigt.

Der findes groft sagt tre funktionsprincipper for blyfri projektiler:

  • Fragmenterende projektiler som går i stykker, når de rammer målet
  • Massestabile ekspanderende projektiler som efterligner funktionen de fleste premium projektiler med bly.
  • Massive formstabile projektiler, som hverken går i stykker eller ekspanderer

Læs også: Et kig på ECO Strike blyfri kugle fra Norma

Sidstnævnte type er kun interessant i relation til jagt på små pelsdyr og tykhudet storvildt. Der findes projektiler i denne kategori som i kraft af deres facon påstås at lave tilstrækkelige sår til at være humane dræbere, men i praksis er funktionen tvivlsom, og da projektilerne ikke ekspanderer, er de under alle omstændigheder ulovlige til jagt på større vildt i Skandinavien.

RWS EVO Green

I efteråret 2012 introducerede RWS et helt nyt delvist fragmenterende blyfrit projektil med navnet Evolution Green eller slet og ret EVO Green. Projektilet er som flere andre RWS projektiler udstyret med en kappe af blødt stål og en plastspids. Kernen er det, som virkelig skiller denne konstruktion ud fra mængden. Den forreste del består nemlig af prefragmenteret tin som hurtigt gør i stykker, når målet træffes og afgiver en masse energi hurtigt. Det fungerer også ved relativt lave anslagshastigheder. Den bagerste del af kernen er også tin, men betydeligt stærkere, så den forbliver i et cylindrisk stykke og giver under normale omstændigheder gennemskud med et kaliberstort udgangshul.

Ekspansion af RWS HIT og EVO Green illustreret i ballistisk sæbe.
Forskellen på HIT, EVO Green og Evolution (et bonded blyprojektil) illustreret med testskud i ballistisk sæbe. Bemærk den rene sårkanal efterladt af HIT. Væsken illustrerer sårkanalens størrelse i et simuleret stykke råvildt.

I kraft af tins lave massefylde er projektilerne ganske lette. F.eks. vejer det projektil vi har testet i kaliber .30 kun 8,8 g., hvilket er for lidt til at opfylde de (oldnordiske) skandinaviske krav til kuglevægt ved jagt på f.eks. elg eller kronhjort. Det er faktisk synd, for projektilet er en glimrende dræber på de større europæiske arter og der mangler da heller ikke anslagsenergi i forhold til kravene – kun vægt. Dette er blot endnu et vidnesbyrd om regler, som ikke har fulgt med den teknologiske udvikling.

Testet i praksis

Jeg har haft lejlighed til at teste RWS EVO Green på en større tysk drivjagt samt på bukkejagt i det svenske. I begge tilfælde anvendte jeg kaliber .300 Win. Mag. Sammenfattende er skudvirkningen meget overbevisende – selv på kronvildt og vildsvin i spring. Jeg forventede i sagens natur ganske omfattende kødødelæggelse på bukkene. Ikke mindst set i lyset af, at de begge gik omkuld på stedet som ramt af lynet.

Ekspansion og fragmentering af RWS EVO Green projektil
EVO Greens reaktion i vildtkroppen. En lille brisantgranat…

Ikke desto mindre var skaderne på både indgangssiden og udgangssiden ikke mere omfattende end jeg ville forvente af et almindeligt bonded blyprojektil, hvilket mildt sagt undrer mig i betragtning af udgangshastigheden på voldsomme 1.015 m/s. RWS betegner faktisk selv projektilet som værende allermest velegnet til det lidt større vildt – hjorte og vildsvin – men det virker i min optik glimrende på råvildt. Der er nærmest garanti for ”knald og fald”. Projektilet har desuden i praksis vist sig at være ekstremt præcist.

RWS EVO testet på praktisk jagt
Vi har testet EVO Green på praktisk jagt og blev positivt overraskede over, hvor lidt kød, det lette projektil med den voldsomme skudvirkning faktisk ødelagde.

Jeg kender et par tyske jægere som udelukkende bruger EVO Green i deres 9,3 mm rifler på drivjagt. Også her er effekten dramatisk og projektilvægten er høj nok til skandinavisk jagt på elg, hjort og gris.

RWS HIT

Ønsker man en stivere kugle med mindre dramatisk effekt men god dybdevirkning har RWS nu også en konstruktion til det. Der er tale om et nyudviklet kobberprojektil, som i reglen ikke fragmenterer overhovedet. Projektilvægten i kaliber .30 er 10,7 g. og dermed rigelig høj til jagt på større vildt i Skandinavien.

RWS HIT (High Impact Technology) er et massestabilt deformationsprojektil af kobber. Projektiltypen er velkendt – Barnes X er et projektil af denne type ligesom f.eks. Hornady GMX.

RWS har i udviklingen af deres nye projektil valgt at indgå en aftale med projektilproducenten Barnes om at videreudvikle den amerikanske producents projektilteknologi. Resultatet – det nye HIT projektil – tilhører RWS.

Hvordan forbedrer man et velfungerende koncept? I dette tilfælde har man tilføjet det velkendte produkt en lang række ændringer som faktisk alle giver temmelig god mening.

RWS HIT – første indtryk

Det første man umiddelbart bemærker ved de nye HIT projektiler er, at de er sølvfarvede. Det skyldes at projektilerne er forniklede, hvilket giver væsentligt mindre metalafsætninger i løbet og dermed formindsker et af de væsentlige problemer med rene kobberprojektiler.

De strømlinede projektiler ligner umiddelbar Barnes TTSX i faconen, men der gemmer sig endnu et par funktionelle forbedringer under overfladen. Der er tale om tekniske løsninger, som alle tager sigte på at forbedre en anden egenskab, som kobberprojektilerne i nogen grad døjer med i forhold til de klassiske blyprojektiler – ekspansionsfølsomheden.

Kobberprojektiler er traditionelt ganske hårde og dermed trægt ekspanderende. Det betyder, at de kun ekspanderer tilfredsstillende ved relativt høje anslagshastigheder. Det gør denne type af projektiler mest egnede til brug i hurtige kalibrer på relativt korte skudhold. Kan man forbedre ekspansionsfølsomheden uden at ofre restvægten, har man for alvor udvidet projektilets anvendelsesområde.

RWS har ændret på Barnes-konceptet på tre punkter for at forbedre ekspansionsfølsomheden. Dels har man udglødet projektilspidsen, hvilket gør kobberet blødere. En tilsyneladende enkel forbedring men også en ekstra arbejdsgang. Man har også ændret geometrien i selve projektilspidsens hul for i kombination med den nydesignede plastspids at gøre projektilet mere følsomt.

RWS HIT ekspanderer langsomt

At det virker ganske efter hensigten blev demonstreret for en stor samling europæiske våbenjournalister på skyttecenteret i Ulfborg i sommers, hvor effekten blev demonstreret ved skud mod blokke af ballistisk sæbe.

Det nyt HIT projektil ekspanderer langt hurtigere end tidligere kobberprojektiler og har dermed et bredere anvendelsesområde som muliggør brug i mindre kalibrer og skud på længere afstande. Restvægten i sæbeblokkene er i realiteten 100%. Kun den lille plastspids bliver siddende i sæben. Dybdevirkningen er fantastisk i kraft af den store restvægt.

Ekspansion af RWS HIT projektil
HIT bevarer en høj restvægt selv ved træf i knogler. Et sikkert valg til storvildt på almindelige skudhold. Bedst i hurtige kalibrer.

Hvilken skal man vælge

Om der skal EVO Green eller HIT i riflen er i nogen grad et spørgsmål om smag og behag. Skal man skyde de store arter i Skandinavien er kun HIT tung nok. Denne kobberkugle er også valget for dem, som vil kassere mindst muligt kød.

I den udstrækning reglerne tillader det er EVO Green den mest humane dræber af de to på arter til og med kronvildt. Det er også den konstruktion, som virker ved den laveste anslagshastighed og dermed på længere afstande.

Læs også: Få svar på de vigtigste spørgsmål om blyfri riffelammunition

Jeg ville generelt foretrække HIT på pürsch- og anstandsjagter på arter fra råvildt og op indenfor skudafstande på cirka 200 meter. Dette på grund af den begrænsede kødødelæggelse. På mindre arter, på drivjagter eller ved skud på længere hold ville jeg klart vælge EVO Green på grund af ekspansionsfølsomheden og den meget kontante effekt.

Ingen af disse projektiler har så bredt et anvendelsesområde som et moderne blyholdigt projektil, men sammen dækker de hele spektret.

Læs også