Svinepest vokser igen i Europa

Årets rapport fra EU´s fødevaremyndighed EFSA er bekymrende læsning. I enkelte europæiske lande vokser antallet af udbrud markant i 2023

Hvert år udgiver EU´s Fødevaremyndighed en rapport om svinepest i Europa, og tallene fra 2023 er ikke som de fleste havde håbet.

14 medlemsstater var ramt af afrikansk svinepest (ASF), herunder Kroatien og Sverige, hvor ASF dukkede op for første gang samt i Grækenland, hvor ASF genopstod efter at have været væk siden 2021.

Antallet af ASF-udbrud blandt tamsvin i EU var i 2023 fem gange højere end i 2022, og de nåede et omfang, der svarer til 2019. Dette var hovedsageligt drevet af fremkomsten af ASF i Kroatien og sygdommens genopblussen i Rumænien. De to lande repræsenterer alene 96 % af EU-udbruddene.

Udbrud af Afrikansk svinepest hos tamsvin var klart sæsonbestemt i alle lande, med 88 % af udbruddene rapporteret mellem juli og oktober.

Hos vildsvin blev der observeret en stigning på 10 % i antallet af anmeldte udbrud i EU i forhold til 2022 og med betydelige variationer mellem landene. Et signifikant vinterudbrud blev kun observeret i Polen, Slovakiet og Ungarn.

Situationen i Tyskland og Ungarn blev lidt forbedret, hvilket ses i et faldende antal udbrud af ASF og færre positive prøver fra døde vildsvin.

Bland de testede vildsvin, der var nedlagt af jægere, testede man mindre end en halv procent positive.

På trods af tilkomsten af afrikansk svineinfluenza i nye lande (Sverige og Kroatien) og stigningen i antallet af udbrud flere steder, forblev størrelsen af ​​spærrezoner i EU- landene stabil. Det skyldes den markante koncentration af udbrud i Kroatien. Samtidig blev der færre ​​spærrezoner i Polen, Slovakiet og Bulgarien (for tamsvin) og Ungarn (for vildsvin).

Afrikansk svinepest (ASF) er en virussygdom hos grise og vildsvin, der medfører høj dødelighed blandt de ramte dyr. Virussen er ikke farlig for mennesker, men den forårsager betydelige økonomiske forstyrrelser i mange lande. Områder, der er ramt af ASF, lider betydelige økonomiske tab på grund af tab af dyr, restriktioner for flytning af grise, vildsvin og deres produkter og omkostninger til kontrolforanstaltninger. Sygdommen kan tage flere år at bekæmpe, og der er hverken vacciner eller kure på nuværende tidspunkt.
De typiske tegn på ASF omfatter feber, aborter, blødning og pludselig død. Raske grise og vildsvin bliver normalt inficeret af:
-        Direkte kontakt med inficerede dyr
-        Indirekte kontakt gennem indtagelse af produkter fra inficerede dyr, kontakt med forurenet tøj, køretøjer eller udstyr
-        Bid af infektiøse bløde flåter (hvor til stede)

Nær Danmark er afrikansk svine influenza primært et problem i Tyskland, hvor sygdommen har bredt sig i den østlige del af landet samt i Sverige, der oplevede et lokalt udbrud i Midtsverige sidste efterår, men det ser ud til, at man har fået smitten under kontrol.

Flest tilfælde af svinepest i Europa:

1) Polen, 2.700

2) Bosnien-Hercegovina, 1.500

3) Kroatien, 1.124

4) Rumænien, 700

Læs mere her: https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2024.8809

Læs også