Udsætning af fasaner, agerhøns og ænder – husk indberetnings-pligten

Det er ved at være tid til udsætning af ænder, agerhøns og fasaner. Miljøstyrelsen minder om at alle udsætninger skal indberettes inden den gældende frist.

- Annonce -

Det er snart tid til de første udsætninger af fugle til efterårets jagter. Miljøstyrelsen minder derfor om, at de udsatte fugle skal registreres. Det er ikke fordi, der skal tilladelse til, men styrelsen skal vide hvor mange fugle, der er sat ud.

I Danmark udsættes der årligt flere hundredetusinde ællinger og fasankyllinger. De seneste år har det været pligtigt at rapportere, hvor mange fugle der udsættes på det enkelte revir.

Miljøstyrelsen har imidlertid ikke været tilfreds med antallet af indrapporteringer. I perioder har der blandt andet være peget på et misforhold mellem antallet af fugle, som opdrætterne sælgere og fugle, der indrapporteres som udsatte. Dette misforhold fremhæves jævnligt i debatten som argumenation for at gennemføre yderligere begrænsning i udsætningsmulighederne.

Uanset at der kan være mange forklaringer på dette misforhold, er det imidlertid vigtig, at alle fugleudsætninger bliver indrapporteret, som reglerne forskriver.

Alle udsætninger skal indberettes

Det er vigtigt at fremhæve, at der ikke er nogen nedre grænse for, hvornår der skal indeberettes. Indberetningspligten gælder alle udsætninger uanset størrelse.

Her kan der indberettes udsætninger

– borger.dk 

– virk.dk 

Du skal altså indberette, selvom du kun udsætter ganske få fugle, eksempelvis en agerhønsefamilie eller blot 5 ænder.

Indberetningen gøres digitalt, og kan ske via boger.dk eller virk.dk. Indberetningen skal ske senest en uge efter udsætningen.

Udsætninger over 100 fugle

Hvis du vil udsætte mere end 100 fugle i alt (summen af alle udsatte agerhøns, fasaner og ænder), så kræver det, at du har deltaget i et kurset om udsætning, der er godt af Miljøstyrelsen.

Godkendte udsætningskurser udbydes af Danmarks Jægerforbud samt af Skovskolen i Nødebo.

Udsætning af ænder

Antallet af gråænder der må udsættes, afhænger af hvor stort vandareal, der er til rådighed.

Der må udsættes en ælling per 150 kvadratmeter åben, ubevokset vandflade eller en voksen and per 300 kvadratmeter åben, ubevokset vandflade.

Biotopplan

Som udgangspunkt kan man altid udsætte op til 100 fasaner og agerhøns på en ejendom under hundrede hektar. Hvis ejendommen er over 100 hektar, kan der udsættes én fugl per hektar.

Vil man udsætte flere fugle, skal man udarbejde en biotopplan. Når biotopplanen er udarbejdet skal anmeldes til Miljøstyrelsen og gennemføres i praksis.

En biotopplan består af tiltag, som gør et område i landskabet mere tiltrækkende for vildtet. Biotopen skal ligge på dyrket mark i tilknytning til eksisterende naturområder eller op ad markveje, markskel, læhegn, vandløb eller lignende.

Når man udarbejder en biotopplan, kan man vælge mellem 25 naturforbedrende tiltag. Tiltagene skal målrettes mindst 4 arter, hvoraf 2 skal være ikke jagtbare.

Forlænget frist for anmeldese af biotopplaner

På grund af tekniske problemer med indberetningssystemet, har Miljøstyrelsen har lige forlænget årets frist for indlevering af biotopplan til 1. juni.

Gældende regler vedrørerende udsætning af fugle fremgår af §14 i Bekendtgørelsen om udsætning af vildt, jagtmåder og jagtredskaber.

Del artiklen hvor du vil:

- Annonce -
- Annonce -

Seneste nyheder

- Annonce -
- Annonce -

På jagt

Rypejagt i Canada

I det vildtrige Canada er der ikke mange, der går på rypejagt – det sker mest tilfældigt under anden jagt. Udlændinge er ofte mere interesserede i den traditionelle form for rypejagt end landets egne indbyggere.

Standhals i elgdrevet

Ude bag Kalixelvens imponerende vandmasser, finder man elgterræner af første klasse. I disse skove jager Robert Ramstad.

Dansk jæger skal i retten efter at have skudt køer

Den danske jæger, som sidste år skød tre stykker skotsk højlandskvæg under en vildsvinejagt nord for Kalmar, skal nu for retten i Sverige. Jægeren...
- Annonce-
- Annonce -
- Annonce -

Våben

Riffelskydning – Sådan tager du højde for vindens påvirkning

Vind er riffelskyttens største udfordring. Dels fordi vinden er svær at vurdere i praksis, og dels fordi effekten af vinden selv på relativt korte skudhold er for stor til at ignorere. I forhold til vinden er der ingen nemme løsninger – viden og erfaring er altafgørende!

Lyddæmper tilbagekaldes

Har du en lyddæmper af mærket Ase Utra model Radien med produktionsmåned 06/20 og 07/20, bør du få den ombyttet hos forhandleren. 

Våbenhandlere overvejer erstatningssag imod staten

En hel branche er i knæ. Tabene opgøres i mangecifrede millioner og konkurser truer. Alt sammen som følge af kaoset omkring politiets nye våbenregister. Alle forsøg på at råbe de ansvarlige myndigheder op har hidtil været forgæves.

Nye forklaringer fra politiet omkring våbenregister-skandalen

Skandalesagen om politiets nye våbenregister ruller videre med uklare forklaringer og uden udsigt til normale sagsbehandlingstider i indeværende kalenderår. Imens akkumuleres store tab i en presset jagtbranche.

Politiets våbenregistrerings-system er IKKE forsinket

Politiet har hidtil foregivet, at det nye våbenregistreringssystem, burde have fungeret, da man tog det gamle ned. hvilket inddirekte peger på systemleverandøren som synderen. Men er det nu også sandt?
- Annonce-
- Annonce -

Jagthunden

- Annonce-
- Annonce -

Seneste magasiner