Ulvene snød de svenske jægere

Trods rekordhøj tildeling af ulve under årets ulvejagt i Sverige fik jægerne kun nedlagt omkring to tredje del af kvoten for 2023

Det lykkedes ikke de svenske jægere at fælde det antal ulve, som var på årets jagtkvote i vores naboland. Kvoten var ellers historisk høj og vakte glæde i jægerkredse, da den blev offentliggjort sidste år. De svenske myndigheder tillod at 75 ulve kunne fældes og anerkendte dermed, at ulvestammen i Sverige er betydeligt større end det nødvendige for at holde stammen genetisk sund. Derfor var entusiasmen stor, da svenske jægere den 2. januar indledte jagten – men da jagten afsluttedes den 15. februar, var blot 57 ulve skudt.

Dermed nåede jægerne kun at nedlægge omkring tre fjerdedele af de tildelte dyr. Det skyldes især to faktorer. Dels skete jagten i perioder under dårlige forhold i den forstand, at vejret ikke var med jægerne. Ulvejagten i Sverige fungerer bedst i koldt vejr og helst med nysne. I nysneen kan jægerne ”indringe” ulvene ved at afpatruljere skovvejene og identificere præcist i hvilke skovområder ulvene ligger, inden jagten begynder. Først når ulven er lokaliseret slippes hundene og driver ulven, indtil den kommer i nærheden af en passkytte.

Den anden faktor, der påvirkede jagten var, at flere individer eller flokke tilsyneladende havde flyttet sig siden optællingen sidste år. Det betød, at der i nogle revirer og län (amter) var tildelt flere ulve end jægerne kunne finde, mens der andre steder var flere ulve end forventet. Jagtkvoterne tildeles og styres af de enkelte län.

Både i Värmland og Örebro län (begge i Midtsverige) oplevede jægere foreksempel, at de kun nåede 2-3 af de tildelte 6 dyr før jagten var forbi.

Den svenske ulvebestand har været genstand for konflikt i årevis. Jægere, bønder og landsbyboere har ment at bestanden er alt for stor, men Naturvårdsverket (Naturstyrelsen) har ment, at den er i underkanten.

Sidste år stod det dog klar, at der var mere end 450 ulve i Sverige, hvor myndighedernes målsætning har været omkring 275 dyr. Dermed var der åbnet for at den svenske regering kunne beslutte at bestanden skulle være betydeligt mindre og indføre en markant højere kvote for afskydning af ulve i 2023. Det ser nu ud til at ulvene slap nådigt fra det tiltag.

Ulvene i Sverige tælles (inventeres) hver vinter som grundlag for jagtkvoten i vinteren året efter.

Læs også