Buejagt på større hjortevildt på vej mod lovliggørelse i Danmark

Vildtforvaltningsrådet anbefaler nu buejagt på det store hjortevildt i indstilling til Miljøministeriet

Danske buejægere er sandsynligvis godt tilfredse med at årets første møde i Vildtforvaltningsrådet (VFR). Det mundede nemlig ud i en indstilling til miljøministeren om at buejagt på det store hjortevildt i Danmark bør gøres permanent

Indstillingen fra VRF lyder således:

”Vildtforvaltningsrådet indstiller, at buejagt på større hjortevildt gøres permanent. Rådet udtrykker samtidig forventning om, at uddannelsen i buejagt forbedres i hensynet til de store hjortearter. Vildtforvaltningsrådet ønsker desuden, at sikkerhed fortsat er i fokus. Vildtforvaltningsrådet tilkendegiver yderligere ønsket om, at der i løbet af de næste 5 år foretages en gennemgang af nye relevante data på basis af rapporten fra 2022.”

Dermed ser det ud til at kronvildt, sikavildt og dåvildt snart kan komme på buejægernes radar.

VFR er et rådgivende organ, og det er ministeriet, der tager den endelige beslutning. Inden da skal indstillingen om at indføre buejagt på de store hjortearter dog i høring hos en række andre interessenter. Kommer beslutningen igennem den proces, er det realistisk, at buejagt på de store hjortearter kan indføres senest i jagtsæsonen 2024/25.

Danmarks Jægerforbund, der er repræsenteret i Vildtforvaltningsrådet, er ikke overraskende godt tilfreds med beslutningen i rådet. Formand Claus Lind Christensen udtalte efter rådets beslutning at:

– Det var et samlet og enigt Vildtforvaltningsråd, der traf den her beslutning. Og det er jeg meget glad for. Husk på, at der her er tale om en permanent ordning. Det er et enormt positivt signal, at Rådet på denne her måde kan stå sammen og træffe vigtige beslutninger, funderet på fakta”

Beslutningen kommer efter en længere prøveperiode hvor Miljøstyrelsen – i samarbejde med buejægerne – indsamlede fakta om nedlagte hjorte. Perioden mundede ud i rapporten “Effektiviteten af buejagt – opfølgende undersøgelser,” der blev udarbejdet af DCE, Nationalt Center for Miljø og Energi ved Aarhus Universitet og udkom i december 2022. Rapporten var grundlag for Vildtforvaltningsrådets drøftelser inden beslutningen skulle træffes. Den var baseret på en forsøgsordning, hvor 104 buejægere nedlagde i alt 282 stykker hjortevildt fordelt med 194 dådyr, 81 krondyr og 7 stykker sika.

Læs også: Vanskeligt kronvildt

Konklusionen blev, at der ved buejagt på større hjortevildt forekommer længere flugtafstande end ved andre våben, men at der generelt er længere flugtafstand ved alle våbentyper, jo større dyret er, samt at det er sandsynligt, at en jagtpil udløser mindre smerte end et riffelprojektil, og at et overfladisk sår fra pil har større sandsynlighed for at heles end et tilsvarende sår, fra riffelammunition.

Det første, vigtige skridt mod lovlig permanent buejagt på det store hjortevildt i Danmark er på plads. Resten er op til Miljøministeriet.

Læs også: Tysklands bestand af kronvildt i fare for genetisk degeneration

Læs også