Jagttegnspenge til forskning

Så er der navn på de forskningsprojekter som jagttegnsmidlerne støtter det kommende år

- Annonce -

Den nuværende miljøminister, Lea Wermelin, indledte sin ministertid med at sætte jagttegnsafgiften markant op. Faktisk den største stigning i næsten 20 år – og der er rift om at få fingrene i de penge, jægerne betaler for at gå på jagt i Danmark. Det kan Miljøstyrelsen skrive under på, når der skal udloddes midler til forsknings- og udviklingsprojekter. Styrelsen har netop lovet 7,6 millioner af jagttegnsmidlerne til en række projekter, som skal ”udvikle overvågning og forvaltning” af vilde dyr i Danmark.

Blandt de dyr, som skal overvåges, er hasselmus, havørne, måger og flagermus. Derudover skal der også bruges penge fra jægerne på at overvåge sommerhøjvande i Vadehavet.

Der er også øremærket penge til forskning, som er lidt tættere på jægernes fokusområder. Mere end 1,5 million kroner går til to projekter, som skal udvikle overvågning og forvaltning af kronvildt, og næsten 700.000 kroner skal støtte droneovervågning af harer.

Læs også: Anmeldelse: Peltor EEP-100 aktive høreværn

Aarhus Universitet dominerer listen over støttemodtagere. Universitet skal have ledelsen af seks af de tretten nye projekter. Universitetets Institut for Ecoscience skal bl.a. stå i spidsen for de to projekter vedrørende kronvildt. Det er dels et stort projekt, som undersøger effekten af samarbejde mellem jægere og lodsejere på forvaltningen af kronvildtet, dels et projekt, som udvikler nye metoder til monitering af kronvildtet.

Aalborg Universitet har to projekter med på listen. Det ene drejer sig om levevilkår for hasselmus, det andet er droneovervågningen af harer.

Danmarks Jægerforbund får godt halvanden million kroner til to projekter: Det ene drejer sig om jægeres bidrag til overvågning af forskellige bestande. Det andet videreudvikler skånsomme fælder til bl.a. husmår.

Læs også: Haren, sneppen og den gode jagt, der altid får humøret til at stige,

Desuden får Mønsted Kalkgruber støtte til fotofælder og Citizen Science, også kaldet borgervidenskab, som skal bibringe viden om den underjordiske bestand af flagermus i kalkgruberne. Endelig får projektet Naturblokken tilskud til et mindre mågeprojekt i Kærup Erhvervspark ved Ringsted.

Interessen for projektpuljen var stor. Selv om den først blev åbnet i slutningen af november 2021, modtog Miljøstyrelsen i alt 38 ansøgninger. Følgende projekter er lovet støtte:

 • Kvalitetshabitat i hasselmusperspektiv 328.050 kr.
 • Bestandsovervågning af flagermusearter i Mønsted Kalkgruber 635.121 kr.
 • Krondyr, jægere og lodsejere – Forvaltningssamarbejde med krondyret i fokus 959.833 kr.
 • Monitering af harer med droner 671.350 kr.
 • Udvikling og validering af omkostningseffektive metoder til demografisk monitering af krondyr 870.266 kr.
 • Havørnes prædation på ynglende edderfugle 442.183 kr.
 • Bestandsovervågning og Citizen Science via danske jægere 895.000 kr.
 • Ekstreme sommerhøjvander i Vadehavet 355.000 kr.
 • Mårdyrsundhed 714.682 kr.
 • Udvikling af metoder til optællinger af rastende vandfugle fra drone 298.746 kr.
 • Videreudvikling af skånsom og selektiv fældefangst 665.750 kr.
 • Sommertælling af grågæs 453.008 kr.
 • Mågeprojekt Kærup Erhvervspark 270.000 kr.

Læs også: Ny forskning viser at ulve kan nedbringe spredningen af afrikansk svinepest

Del artiklen hvor du vil:

- Annonce -
- Annonce -

Seneste nyheder

- Annonce -
- Annonce -

På jagt

Rypejagt i Canada

I det vildtrige Canada er der ikke mange, der går på rypejagt – det sker mest tilfældigt under anden jagt. Udlændinge er ofte mere interesserede i den traditionelle form for rypejagt end landets egne indbyggere.

Standhals i elgdrevet

Ude bag Kalixelvens imponerende vandmasser, finder man elgterræner af første klasse. I disse skove jager Robert Ramstad.

Dansk jæger skal i retten efter at have skudt køer

Den danske jæger, som sidste år skød tre stykker skotsk højlandskvæg under en vildsvinejagt nord for Kalmar, skal nu for retten i Sverige. Jægeren...
- Annonce-
- Annonce -
- Annonce -

Våben

Riffelskydning – Sådan tager du højde for vindens påvirkning

Vind er riffelskyttens største udfordring. Dels fordi vinden er svær at vurdere i praksis, og dels fordi effekten af vinden selv på relativt korte skudhold er for stor til at ignorere. I forhold til vinden er der ingen nemme løsninger – viden og erfaring er altafgørende!

Lyddæmper tilbagekaldes

Har du en lyddæmper af mærket Ase Utra model Radien med produktionsmåned 06/20 og 07/20, bør du få den ombyttet hos forhandleren. 

Våbenhandlere overvejer erstatningssag imod staten

En hel branche er i knæ. Tabene opgøres i mangecifrede millioner og konkurser truer. Alt sammen som følge af kaoset omkring politiets nye våbenregister. Alle forsøg på at råbe de ansvarlige myndigheder op har hidtil været forgæves.

Nye forklaringer fra politiet omkring våbenregister-skandalen

Skandalesagen om politiets nye våbenregister ruller videre med uklare forklaringer og uden udsigt til normale sagsbehandlingstider i indeværende kalenderår. Imens akkumuleres store tab i en presset jagtbranche.

Politiets våbenregistrerings-system er IKKE forsinket

Politiet har hidtil foregivet, at det nye våbenregistreringssystem, burde have fungeret, da man tog det gamle ned. hvilket inddirekte peger på systemleverandøren som synderen. Men er det nu også sandt?
- Annonce-
- Annonce -

Jagthunden

- Annonce-
- Annonce -

Seneste magasiner