Myndighederne kaster mere grus i våbenregistreringen

På trods af lovning om hurtigere behandling af våbentilladelser fortsætter mareridtet med forsinkelser og mere unødvendigt bureakrati.

Det er næppe gået mange jægeres opmærksomhed forbi, at Politiets Administrative Center (PAC), der håndterer alle udstedelser af våbentilladelser, i øjeblikket er meget langt bagude med de opgaver med våbenregistrering for danske jægere, som de ellers tager sig godt betalt for at udføre.

Ikke desto mindre arbejder man fortsat fra myndighedernes side på at gøre problemerne endnu større…

Krav om dobbelt våbenbogsførelse

Den 22. januar trådte en ny våbenbekendtgørelse i kraft. En bekendtgørelse er myndighedernes (i dette tilfælde Justitsministeriets) opfattelse af, hvordan den bagvedliggende lov (våbenloven) skal forvaltes i praksis.

Læs også: PAC magter ikke opgaven

Som noget nyt meddelte man, at man med denne og fremtidige bekendtgørelser vil skrive en ny opdateret bekendtgørelse, hver gang der opdateres. Sikke en service – i den forrige bekendtgørelse skulle man som borger gennemskue 11 (ja, jeg skrev elleve!) lag af rettelser, for at være på den rigtige side af myndighedskravene.

Men trods dette lille lyspunkt, som egentlig burde være en ren selvfølgelighed, så kompliceres hele våbenhåndteringen yderligere med hver eneste nye bekendtgørelse.

Blandt andet står det klart, at alle våbenhandlere i Danmark nu og fremadrettet både skal føre den lovpligtige våbenbog OG indrapportere alle ændringer i våbenbogen til politiet løbende. Altså dobbelt bogføring i to forskellige systemer med alt, hvad det indebærer af ekstra arbejdsbyrder hos både forhandlerne og myndighederne. Myndigheder som længe har været kørt fast i administrativt mudder.

Desuden rummer den bureaukratiske fordobling nærmest en garanti for menneskelige fejl, som vil belaste borgere, våbenhandlere, myndigheder og retsvæsen yderligere.

Er der nogen, som har gavn af at komplicere processen yderligere? Bliver Danmark et mere sikkert sted at være? Hviler kravet om dobbelt bogføring på dårlige erfaringer med hidtidig praksis?

Jeg gætter på, at svaret på alle tre spørgsmål er et rungende NEJ! Det ville dog være skønt, hvis jeg tager fejl i den antagelse.

Chikane af våbenejere

Det står mere og mere klart, at politiet ikke er gearet til at løfte opgaverne omkring registreringen af de danske jægeres våben. Medarbejderne hos PAC knokler med garanti på så godt de kan, men problemerne kommer desværre længere oppe fra.

Det bliver til stadighed mere og mere svært at slippe den tanke, at udviklingen er et udtryk for en bevidst chikane af våbenejere, med det politiske formål at gøre det mindre attraktivt at eje våben.

Læs også: Absurde begrænsninger for danske bøssemagere

Det danske våbenregister hviler på to søjler. En såkaldt vandelsgodkendelse, som dybest set er et baggrundstjek af personer, som ansøger om tilladelse, og et relativt simpelt register over våben og våbendele. Politiet burde udelukkende beskæftige sig med vandelsgodkendelserne, mens håndteringen af selve registret formentlig ligger bedst hos landets registrerede våbenhandlere.

Hvis ikke der tages drastiske skridt til en effektivisering af arbejdsgangen, så havner vi snart i en situation, hvor mange i øvrigt lovlydige mennesker kriminaliseres, og hvor det i perioder ikke bliver muligt at gå lovligt på jagt med sine våben, fordi PAC ikke magter af udstede tilladelser indenfor en rimelig tid.

Politiets Administrative Center | Kontakt politiet | Politi

Læs også