Nordiske ulve undviger bebyggelse

Der er har været mange historier om ubehagelige møder mellem nordisk ulve og husdyr eksempelvis jagthunde. Norsk/Svensk forskning tyder imidlertid på, at de kontroversielle nordiske ulve generelt undgår sammenstød med mennesker og bebyggede områder.

Forskere fra den norske Højskolen i Innlandet og det nordiske ulveforskningsprojekt SCANDULV fulgte 55 ulve med GPS over en længere periode. Observationerne var med til at afdække klare mønstre i ulvenes adfærd i Norge og Nordsverige. Ulvenes adfærd blev opdelt i kategorier fra opsøgende til undvigende og selvom ulvenes adfærd viste tegn på individuelle forskelle, baseret på nedarvet og tillært adfærd, var det overordnede billede, at ulvene helst ikke nærmer sig bebyggelse. Især ikke om dagen.

De situationer, hvor ulvene kom i nærheden af bebyggelse, veje eller anden infrastruktur var tydeligvis i forbindelse med jagt og byttedyrs adfærd eller for at spare energi ved at bruge for eksempel skovveje om natten.

Ulvene viste sig at være mere forsigtige om sommeren end om vinteren og nærmede sig kun bebyggede områder om vinteren hvor elge og andre byttedyr søgte mod beboede områder.

Læs hele rapporten her.

Læs også

Mange reaktioner på dom for ulvenedskydning

Danmark er faunaforbrydelsernes fristed

Ulvejagt “Russian style”

Læs også