Årets optælling af jærv i Sverige er opgjort

Jærven trives og spreder sig langsomt sydpå fra fjeldområderne i Nordsverige – kun få dyr fældes årligt

Inventeringen af Jærv i Sverige for i år viser, at bestanden af de sky dyr er stabil i det store land. Det er den svenske myndighed Naturvårdsverket, der har offentliggjort resultatet af optællingen for 2021, og styrelsen vurderer, at den svenske stamme er passende i både størrelse og placering. Myndigheden er også tilfreds med årets antal af jærvkuld, der ligger omkring 100.

Læs også: Millioner af dollars kastes i forskning i frygtet afmagringssyge

De fleste af jærvene lever i den vestlige del af Jemtland i det nordvestlige Sverige – ind mod grænsen til Norge, hvor der meldes om 60 jærvkuld i år.

Svenskerne regner med at bundgrænsen for antallet af jærv, hvis bestanden skal holdes sund og stabil, er 600 og optællingen tyder på, at der lige nu er 637 jærv i Sverige. Det er nogenlunde samme antal som sidste år.

Optælling af jærv er en vanskelig opgave

I hele Skandinavien vurderes det, at der findes 1023 jærv. Naturvårdsverket understreger dog, at optællingen er svær, og at antallet kan svinge lidt fordi forholdende har været forskellige under de seneste års inventeringer. Optællingen sker primært ved at registrere dyrene, når der ligger sporsne og suppleres med at analysere DNA-prøver og billeder fra vildtkameraer.

Læs også: Antallet af nedlagte vildsvin i Sverige stiger, men andre tal viser et markant fald i bestanden

”Jærvene har i de seneste år spredt sig sydpå fra fjeldområderne til skovområderne i det mellemste Sverige, og det sydligste jærvkuld i år er registreret 25 kilometer nord for byen Karlstad (lige nord for den store sø Vättern). Der er også rapporter om jærvkuld i Dalerne og et ved den svenske kyst syd for byen Sundsvall,” fortæller vildtkonsulent Robert Ekblom fra Naturvårdsverkets Vildtanalyse enhed.

Langt de fleste Jærv findes dog fortsat i fjeldområderne på grænsen til Norge.

Jærv er fredet i Sverige og jagt sker under strengt regulerede former. Der gives dog tilladelser til jagt, hvis enkelte dyr forårsager skader på tamdyr eller rener. Tilladelser gives i de fleste tilfælde af den lokale Länsstyrelse, der forventes at have bedst forudsætninger for at vurdere de enkelte situationer.

Læs også: Norske myndigheder overvejer massenedskydning af rener

Læs også